ArchívSen noci Svätojánskej (William Shakespeare
)
2008
www.sennocisvatojanskej.sk

Natálka Petőczová: Víla Prášok
Roberta Krmášková: Škriatok Puk
Slavomír Habara: Mladý šľachtic Demetrius
Alexandra Lesková: Víla Hrášok
Izabela Weszelovszky: Kráĺovná škriatkov Arthemis
Stanislav Králik: Mladý šľachtic Lysander
Lauruška Uričková: Víla Horčička
Evelyn Polozsányoivá: Kráľovná víl Titánia
Martina Júlia Majerová: kráľovná Hypolitt
Júlia Bundová: Mladá, krásna šľachtičná Helena

Timea Zahorecová: Hermia

teta Zlatka Uričková: Najvyššia knažná Atén Chrysostia
Timea Becková: Škriatok Tibeck
Brenda Dobrovičová: Škriatok Dobi
Laura Barossová: Škriatok Lori alebo krásna Helena
Denisa Vargová: škriatok alebo Kráľovná Hypolitt
Renáta Jóbová: Stena
Miroslav Szabó: Fero Píšťala, Tisba v Interlúdiu

Lucia Pinkeová: Ihlička, Mesiac v Interlúdiu
Nika Habarová: Petra Veľká, Prológ v Interlúdiu

Romeo a Júlia… alebo ako to vidíme my (William Shakespeare) 2007
http://www.romeoajulia.sk/

Isabell, rozprávačka: Izabella Weszelovszká
Romeo Montek: Stanislav Králik
Júlia Capuletová: Martina Majerová
MONTEK, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Capuletovcov: Slavomír Habara
PANI MONTEKOVÁ: Suzie Mayer
CAPULET, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Montekovcov: Martin Koščík PANI CAPULETOVÁ: Lívia Markovičová
DOJKA, ktorá oddojčila Júliu a slúži u Capuletovcov: Majka Maťová
MERCUCIA, mladá šľachtičná a príbuzná kňažnej, Romeova kamarátka z detstva: Lucy Tobias
LARYSA, neter pani Capuletovej: Tímea Zahorecová
BENVOLIA, Romeova sesternica a Mercuciiina priatelka: Robina Krmášková
ESCALUS, veronská kňažná: Izabella Weszelovszká
PARIS, urodzený mladý muž, príbuzný kňažnej: Karol Jakubík
Matka APOLETT: Júlia Bundová
DUCHOVNÁ LORELINE: Natália Petöczová
SMRŤ, OSUD a LÁSKA: Simona Fialová
ABELINE, slúžka Montekovcov: Evelyn Polozsányiová
BRIGETTE, Romeova slúžka: Veronika Gulyásová
SIMON: Veronika Habarová

 

Jááánošííík (Stanislav Štepka)
2006

Naštudovanie a uvedenie tejto geniálnej hry Stanislava Štepku presadili najmä Martin Koščík (Jánošík) a Marek Kamocsai (Uhorčík) Réžia: Jozef Černek, Martin Koščík

Svoje postavy však geniálne zvládli všetci…

Martin Koščík: Jánošík Marek Kamocsai: Uhorčík
Lucy Tobias: suseda Samica
Monika Bandová: ošetrovateľka Lívia Markovicsová: mama
Timea Zahorecová: Anička
Izabella Weszelowszká: Hanka
Stanislav Králik: Otec
Attila Hanzsér, Martin Meisel: chovanci ústavu

Hra sa stretla s úspechom nielen na premiére (29. 4. 2006), ale aj pri všetkých reprízach.

Ženský zákon (Jozef Gregor Tajovský)
2006

Réžia: Jozef Černek
Hrali:
Lucy Tobias: Zuza Javorová, vdova
Diana Odrobináková: Anička, jej dcéra
Marek Kamocsai: Jano Malecký, uhliar
Majka Maťová: Mara, jeho žena a Zuzina sesternica
Stanislav Králik: Miško, ich syn a regrút
Monika Bandová: Dora Kalinová, vdova a suseda
Martin Koščík: Števko, sluha u Javorov

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch (Ján Palárik)
2005

Réžia: Jozef Černek
Hosť: Folklóry súbor Dunaj a žiaci ZUŠ pod vedením Rudolfa Harmata
Inšpicient: Ivik Baráneková

Roberta Krmášková: Grófka Eliza Hrabovská
Lívia Markovicsová: Oriešok – školský učiteľ
Diana Odrobináková: Miluša – jeho dcéra, grófkina spoločníčka
Martin Koščík: Ľudovít Kostrovický
Tomáš Majerčík: Rohoň – zememerač, Kostrovického priateľ
Linda Kinczerová: Barónka – Ľudovítova matka
Regina Majerčíková, Christinne Serhanová: dedinské dievčatá
Jaroslav Jančár: posol
členovia FS Dunaj: dedinský ľud
žiaci ZUŠ Komárno a Rudolf Harmat: muzikanti

Powered by WordPress | Shop Free AT&T Cell Phones Online. | Thanks to iCellPhoneDeals.com, Free MMO and Transfer equity